Jak dobrać meble szkolne TABELA rozmiarów

Rekomendujemy zakup stolików i krzeseł w rozmiarze do poszczególnych klas. Proszę zwrócić uwagę na wzrost uczniów i poprawnie dobierać meble. 

Najlepiej zmierzyć w posiadanych już krzesłach wysokość do górnej powierzchni siedziska lub blatu i porównać z tabelą powyżej.

Dla oddziałów przedszkolnych i zerówek rekomendujemy zakup stolików i krzeseł w rozmiarze 1, 2 , 3.

W klasach I-III najbardziej odpowiednie będą rozmiary 2, 3, 4. 

Dla uczniów klas IV-V meble w rozmiarze 4 i 5.

Dla klas VI i wyżej meble w rozmiarze 5 i 6.

Dla osób dorosłych w rozmiarach 6 i 7.

JAK DOBRAĆ STANOWISKO PRACY UCZNIA
Ogólne zasady prawidłowego wyposażenia w meble szkolne
sal dydaktycznych w szkołach.
Jak dobrać meble szkolne w zależności od wieku i wzrostu ucznia.
Numery mebli szkolnych
Kolorystyka rozmiarów mebli szkolnych

Przeważająca część mebli szkolnych to stoły i krzesła, czyli stanowiska pracy i nauki ucznia. Prawidłowo dobrane meble szkole, z których uczeń korzysta przez większą część pobytu w szkole, mają istotny wpływ na jego postawę ciała i zdrowie (prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa jak również funkcjonowanie narządów wewnętrznych). Obowiązek zapewnienia odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami ergonomii stanowiska pracy ucznia wynika z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. Nr 6, poz. 69). 
Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble szkolne sal dydaktycznych w szkołach określają Polskie Normy:

Przy doborze właściwego stanowiska pracy ucznia należy uwzględnić siedem kryteriów dopasowania krzesła i stołu.

 1. Stopy w butach powinny płasko spoczywać na podłodze.
 2. Powinien być wystarczający prześwit miedzy udem i spodem płyty, umożliwiający nieskrępowany ruch.
 3. Nie powinno być nacisku podudzia na przednią cześć siedziska.
 4. Wysokość stołu powinna być tak dobrana, żeby łokcie w przybliżeniu były na tym samym poziomie co przednia krawędź płyty stołu, gdy ramiona swobodnie pionowo zwisają.
 5. Oparcie powinno sztywno podpierać plecy w strefie lędźwiowej, poniżej łopatek.
 6. Powinien być zachowany odstęp miedzy tylnymi częściami nóg a przednią krawędzią siedziska.
 7. Powinien być zachowany odpowiedni odstęp miedzy podparciem lędźwiowym a siedziskiem, umożliwiający swobodny ruch części siedzeniowej ciała.

Praktyczne wskazówki :

 • Stoły i krzesła powinny być oznakowane numerem wielkości mebla lub odpowiednim kolorem oznaczającym wielkość mebli lub obydwoma tymi symbolami. Prawidłowe i widoczne oznakowanie ułatwia odpowiednie zestawienie mebli oraz umożliwia sprawny dobór przez ucznia stanowiska dostosowanego do jego wzrostu.
  Wszystkie nasz
 • Zestaw mebli powinien posiadać tę samą cechę tj. numeracja/kolor stołu musi odpowiadać numeracji/kolorystyce krzesła.
 • Należy stosować zasadę ustawiania trzech kolejnych rozmiarów mebli w jednej sali, w ilościach dobranych do grup wzrostowych uczących się w niej dzieci. Pozwoli to na przyjęcie rozwiązań dających uczniowi jak największą szansę nauki w odpowiednim dla jego wzrostu stanowisku pracy.
 • W przypadku braku oznakowania mebli należy wykonać pomiary wysokości stołu i siedziska, a następnie oznakować meble odpowiednim kolorem (lub numerem) w sposób widoczny dla uczniów.(kolorystyka w tabeli poniżej)
 • Dokonać przeglądu mebli szkolnych znajdujących się na terenie szkoły pod katem faktycznych potrzeb wynikających z pomiaru wzrostu uczniów. Przy kolejnych zakupach mebli uwzględniać dane wynikające z przeglądu.
 • Podnosić świadomość prozdrowotną wśród uczniów w zakresie znaczenia doboru właściwych do wzrostu mebli szkolnych. Każdy uczeń powinien wiedzieć, że właściwy do jego wzrostu i proporcji ciała dobór stanowiska pracy w szkole, czyli stołu i krzesła, zapewni mu nie tylko komfort pracy przy pisaniu, czytaniu i słuchaniu, ale zapobiegnie także powstawaniu wad postawy. Powinien orientować się, że stoły i krzesła szkolne są oznaczone numerami - od 1 do 7, a każdy numer ma swój odpowiednik kolorystyczny. Znać numer wielkości swojego stanowiska pracy i zajmować stanowisko odpowiednie do swojego wzrostu. Jeżeli w klasach będą umieszczane specjalne plansze wzrostowe lub przymiary uczniowie będą mieli możliwość kontrolowania wzrostu, a także wysokości stolika i krzesła.

W celu prawidłowego doboru wymiarów mebli szkolnych do wysokości i proporcji ciała ucznia należy przestrzegać zachowania zasad doboru stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika (przedstawionych w tabeli powyżej - jak dobrać meble szkole)